Strateginen polku

Brandinpositiointi

Miten brandi erottuu kilpailijoistaan.

Brandininsight

Mikä merkitys brandilla on kuluttajalle. Mitä arvoa se luo.

Branditarinan johtoajatus

Mitä brandi lupaa, jotta merkitys aukeaa ja kuluttaja oivaltaa erilaisuuden arvon.

Markkinoinnin Johtolause®

Miten brandin tarina sanoitetaan tavalla, joka herättää huomion ja luo elävän yhteyden kuluttajaan.

Luova polku

Markkinoinnin Johtolause®

Luovasuunnittelu

Tarinankerronta
 • Ideat
 • Konseptit
 • Teot
 • Sanallistaminen
 • Visualisointi
 Jatkuva tekeminen
 • Tuotanto
 • Oma media/sisällöt

Toteutus

 • Projektijohto
 • Sisäinen lanseerauksen tuki
 • Tuotantojen suunnittelu ja valvonta
 • Kumppaniverkoston perehdyttäminen
 • Alihankkijoiden kilpailutus

Learnings

 • Tulosten läpikäynti ja analysointi
 • Jatkotoimenpiteiden suunnittelu